Revtangen

revtangenRevtangen. Denne lille rullesteinsodden på Jæren like vest for Orre, også kjent under navnet "Rebungen". Ikke mer enn en sandtunge  med noen rullestein ut i havet, men like fult et eldorado for ornitologer og for fuglefotografer og et paradis for turgåere og naturelskere.  Her er alt man forbinder med Jæren -  vind, sand, utsikt mot Nordsjøen, skip og små båter og ikke minst trekkfugler på vei nordover om våren og sørover om høsten. Et kamera og ei telelinse her kan gi fenomenale resultater!

revtangen


Kommer du sør fra, følger du "Nordsjøvegen" på RV44 til Nærland og tar av mot kysten på RV507 like etter at du har krysset Håelva. Du er fortsatt på "Nordsjøvegen"som følger kysten fra Kristiansand til Haugesund.  Snart passerer du store drivhus med tomater, velpløyde åkre slik bare en jærbu kan stelle i stand og de klassiske steingardene laget av rullestein som isen en gang for lenge siden la fra seg her. Møysommelig har jærbuen ryddet jorda.

Ergavatnet og så det store og fuglerike Orrevatnet dukker opp til høyre.  Når du passerer campingplassen på venstre hånd, og får den høye, gule trafostasjonen til høyre, er du framme.  Her kan du parkere og følge en gårdsvei ut mot havet.  Dagmerke (et sjømerke) på sanddynene innenfor odden viser vei både for deg som kommer fra land og ikke minst for skipstrafikken utenfor Revtangen. Du passerer kyr og sauer og kommer til flygesanddynene overvokst med sandrør (marehalm) som er vanlig på flygesand ved havet, men som er langt sjeldnere utbredt hos oss enn i vårt naboland, Danmark.  Stien snirkler seg gjennom sandrørskogen og så er du helt i mål. Sand, råtnende tare, rullestein, bølgeslag og fugler, mange fugler hvis du kommer til rett tid.


strandrør marehalmStrandarven, med sine spisse, eggeformde og læraktige blader som kan holkde på masse vann, er også vanlig mellom steinen innerst på stranda. Nå, i september, er planten forlengst avblomstret, men kom tilbake i juni så ser du denne vakre planten i full blomst.  Strandarven er vanlig langs hele kysten vår.
strandarve
Hele område ved Revtangen er landskapsvern-, fugle- og plantefrednings-område som forvaltes av miljøvernavdelingen i Rogaland Fylkeskommune. Her skal man trø varsomt. Det er ikke lov å sette opp telt eller å campe i området, og hunder skal være i bånd hele året. En kuriositet er at Trygve Gran landet her etter den første flygningen over Nordsjøen i 1914.

Nesten like viktig som Trygve Gran er nok etableringen av Norges første ornitologiske stasjon her i 1937.  Stasjonen, som ligger like nord for selve Revtangen, eksisterer fortsatt og drives av Museum Stavanger. Omkring stasjonen og på selve Revtangen drives det utstrakt ringmerking og systematiske observasjoner av fugl. Følgende faksimile fra stasjonens nettside illustrerer dette godt:

 Revtangen OS 23.september
Skiftende svak vind, delvis skyet, oppklarnende. Nett oppe 06-18, antall nettmetertimer = 4000. Lyd på rødstrupe og hagesanger natt, heipiplerke 07-11.

Ringmerket: Perleugle 1, linerle 1, heipiplerke 14, gjerdesmett 1, jernspurv 5, rødstrupe 11, måltrost 2, svarttrost 1, munk 21, tornsanger 1, møller 1, gransanger 1, fuglekonge 2, svartmeis 3, kjøttmeis 8, blåmeis 58, spettmeis 1, svarthvit fluesnapper 1, bokfink 13, bjørkefink 4, grønnsisik 12, brunsisik 1, tornirisk 1. Total = 164. Også 13 kontroller.

Observasjoner: Jaktfalk 1 1K, skjeand 1 forbiflygende, vintererle 7-8 overflygende, lappspurv 1 overflygende.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke, Odd Helge Tunheim. 2 besøkende.

Les mer på stasjonens blogg.Hvorfor er Revtangen så tiltrekkende på fuglene?
Høysesongen for fugl på Revtangen er under vårtrekket (mars-mai) og høsttrekket (august-oktober), men lokaliteten er rik også andre tider av året. Flere sjeldne arter har blitt observert her. Da jeg var på revtangen siste gang før dette innlegget ble skrevet (den 21. september), traff jeg to ornitologer som observerte haukugle (Surnia ulula) like ved campingplassen der veien til Revtangen begynner. Haukugla har kategori LC (Least Concern = Livskraftig) i rødlista og er ikke noen truet art, men like vel en relativt sjelden fugl å se i Rogaland og bestanden svinger mye.svarthalespove

Svarthalespove (Limosa limosa) observeres også på Revtangen og ved Orrevatnet og er virkelig en truet art (rødliskekategori EN - Endangered = Sterkt Truet) med bare omtrent 100 hekkende individer hos oss (rødlista 2010), og ca. 20 par i Klepp kommune, Rogaland. Les en kritisk artikkel til forvaltningen av arten fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) her.

Vel, vel... tilbake til spørsmålet.  En av grunnene til at Revtangen tiltrekker så mange fugl er uten tvil nærings-tilgangen i store mengder tang og tare som konstant skylles opp på stranden her.  Tangen, som ligger i store hauger langs store deler av stranden, inneholder myriader av liv, fra insektlarver til mark og små krepsdyr. Dette er en femstjerners restaurant for fuglene!

lappspove revtangenFor uten næringstilgangen, er Revtangens form som en tunge som stikker ut fra kysten en naturlig plass for trekkende fugler å slå seg ned på. Og når fuglene kommer, kommer også ornitologene og naturfotografene. Da møtes mennesker og fugl. Turgåere, ornitologer, fotografer, vindsurfere, bønder og alle andre som ferdes i jærlandskapet kommer i nærkontakt med fuglene. I denne settingen får man de store naturopplevelsene, men dessverre kan det også oppstå konflikter og stress for fuglene.

Når en sjelden art observeres - kanskje bare et enkelt eksemplar, skal alle observere arten og alle naturfotografer skal sikre seg et personlig bilde. Forståelig nok. Ingen har eiendomsretten til en sjelden fugl, men alle har et ansvar om å opptre varsomt og la fuglens velbefinnende stå i fokus, kanskje særlig naturfotografer og ornitologer som vanligvis kjenner artene og deres behov bedre enn andre? Den offentlige forvaltningen av området ved Revtangen er viktig, vanskelig og av og til omstridt slik artikkelen fra NOF omtaler.

Jeg skal ikke ta stilling til hva som er rett eller galt når det gjelder forvaltning av Revtangen eller andre områder på Jæren, til det kjenner jeg både området og forvaltningsplanene for dårlig. Mitt poeng her er at når du ikler deg rollen som naturfotograf på Revtangen, må du være varsom og opptre forsiktig slik at fuglene ikke forstyrres unødig.

Fuglefoto på Revtangen
Det er ikke lov å sette opp kamuflasjer i verneområdet ved Revtangen.  Dette er da heller ikke nødvendig selv om det fra et rent fotografisk synspunkt kanskje kunne vært en fordel? Selv pleier jeg først sette meg oppe i strandrørene en stund og bruke kikkert for å få oversikt over hva som rører seg her ute akkurat i dag.  Deretter beveger jeg meg ned til kanten av tangvollene og blir sittende rolig og lenge her.  Det varer ikke lenge før fuglene nærmer seg og man kan få flotte nærbilder.

Jeg er først og fremst "biolog med kamera". Jeg liker å fotografere "arter" og "artenes adferd", selv om det selvsagt er kjekt også å prøve seg på litt mer kunstneriske bilder. Bilder med lang lukkertid slik at bevegelser blir synlige, er populært i dagens naturfotomiljø, og dette er noe jeg koimmer til å prøve ut mer og mer framover.  På Revtangen har det imidlertid blitt mest "artsbilder"....hittil. 

Og arter er det mange av her ute.  Standfugler og trekkfugler inkludert mange arter som selv om de ikke er sjeldne på verdenbasis, kan være sjeldne nok i Rogaland. Revtangen er en sluse for fugler på trekk, og her møter du artsmangfoldet blant fuglene.

Problemet med å sitte på en stein og fotografere er at du kommer for høyt og får den brune tangen i bakgrunnen, noe som ikke er særlig spennende.  Størst mulig blenderåpning for å matte ut bakgrunnen er påkrevd synes jeg. Ikke prøv å trø ut i tanghaugene eller legge deg ned der, i verste fall kan du sige langt ned og bli sittende fast!  På sanden er det imidlertid utmerket å legge seg ned for å få en lav vinkel på fuglemotivene.  En vinkelsøker kan være nyttig å ha og jeg har savnet dette flere ganger på Revtangen.

Vadefugler, slik som steinvendere, myrsniper, fjæreplytter, sandloer og sandløpere piler ofte omkring i strandkanten og leter etter mat nedi sanden.  Fotogene fugler!Oppå tangvollene beiter store flokker myrsniper, lappspover og stær. Særlig myrsnipene er tallrike. Sammen med de mye større lappspovene og ofte noen polarsniper, beiter de som besatt etter godsaker i tangen. Nå en rovfugl kommer jagende - og her ute finnes vandrefalker, tårnfalker, spurvehauker og andre predatorer, letter hele flokken og tar noen runder ut over havet, før de våger seg tilbake igjen. Da er det tid for å ta fluktbilder og flokkene med fugler som i rasende fart og synkroniserte bevegelser flyr over bølgene som slår mot land, er spennende motiver. Men det går fort, så vær beredt!


Like innenfor tangvollene og mellom steinene ut mot selve tanga, ligger det finkornet sand.  Her vrimler det av insekter. Et matfat uten like for småfugler. Linærler, mange andre spurvefugler og de tradisjonelle vadefuglene vi har nevnt ovenfor myldrer omkring på jakt etter mat.  Og innimellom kanskje en uvanlig gjest, slik som en snøspurv eller en gulerle.
Utenfor tangvollene og sandstranda ligger rullestein.  Jærbuene kan alt om dette. Hele jæren er full av rullestein, men her ute mot storhavet er steinene slipt og polert av bølgene gjennom tusenvis av år. Når bølgene skyller inn over de runde steineene, kan man forsøle å lage spennende effekter med lange lukkertider, kameraet på stativ og til og med zoome ut og inn mens eksponeringen pågår. Her er det mange muligheter. Et ND8-filter kan være nyttig.
Fuglene bruker rullesteinene som hvileplasser. Steinene, som er grå, bruke eller brungrønne i fagren, er vakre kulisser mot den blågrå vannflata. mengdevis med myrsniper hviler ofte her og forskjellige loer, slik som heilo, tundralo og sandlo, er relativt vanlige. Og tjelden selvsagt. Når den ankommer Norge tidlig vår, er det godt å kunne hvile seg på rullesteinene.

Vær forsiktig dersom du beveger deg ut hit med kamera og stativ. Steinene er speilglatte og det er fott gjort å gå skikkelig på tryne. Det tåler fotoutstyr og fotografer dårlig!

Lengst ute på pynten av revtangen, sitter skarvene og blant brenninger og steiner like før havet åpner seg opp, ligger det ofte flokker med ender. Brunnakker, stokkender, gravender og ærfugl er vanlige, men også mange andre arter kan observeres her.

Revtangen er ikke bare et fantastisk område for fugler, fuglefotografer og ornitologer. Det er også et utrolig flott rekreasjonsområde slik alle jærstrendene og kyststripen fra Egensund til Stavanger er.  Her er det noe å oppleve og fotografere på stille sommerdager og på stormfulle høstdager. Ikke nøl med å ta turen ut hit når du er på disse kanter av landet...

{jacomment on}