5401.jpg

tittel

KENYA: Lake Nakuru NP

lake nakuruLake Nakuru Nasjonalpark ligger ved sodasjøen "Lake Nakuru" i 'Rift Valley'.  Nakurusjøen er en av flere grunne sodasjøer i den store kløften, men den eneste i dette området som er nasjonal-park.  Hit kommer hundretusenvis av rosa dvergflamingoer for å beite på plankton.  Breddene av sjøen blir farget rosa av de vakre fuglene. 

Lake Nakuru er et paradis for fugleinteresserte, men det finnes også mange dyr her. Løver, leoparder, bøfler, store og små antiloper og ikke minst to arter nesehorn gjør parken til et unikum. Parken er så rikt på liv at det nesten ikke lar seg beskrive.  Når man i tillegg kan gå ut av bilen og betrakte eller fotografere flamingoene fra bredden av sjøen, sier det seg selv at dette er 'store greier' for en naturfotograf.

lake nakuruFAKTA
Lake Nakuru ligger 1754 m.o.h, på sørsiden av byen Nakuru og blir et naturlig stopp på vei til Masai Mara. Parken ble opprettet i 1961 og er 188 km2 i utstrekning. Selve innsjøen dekker et areale på 40 km2 og har en kystlinje på 27 km. De to nærtliggende sjøene, Lake Naivasha og Lake Elementaita, som begge er sodasjøer, dannet for 10.000 år siden en stor alkalisk sjø sammen med Lake Nakuru.  Den store geologiske aktiviteten i 'Rift Valley' har imidlertid ført til at sjøene nå har skilt lag.
spirulina platensisSodasjøer, eller alkaliske sjøer som de også kalles, er kraftig basiske (pH=10.5) og er salte med natriumkarbonat og natriumbikarbonat som de viktigste ioneforbindelsene (Na+, CO32- og HCO3-). Lake Nakuru er dessuten svært grunn med en maksimumsdybde på bare 2,8 m.  Mange bekker og små elver renner inn i sjøen, mens ingen renner ut. Det er kun fordampning som regulerer vannivået noe som fører til at salter oppkonsentreres.

I slike tøffe omgivelser er det få organismer som trives, og sodsasjøene har derfor oftest bare et fåtall fiskearter.  Imidlertid vokser fotosyntetiske cyanobakterier godt, og særlig arten Spirulina platensis som er hovednæringen for flamingoene. Sjøen er næringsrik og produksjonen er derfor god.

 DVERGFLAMINGOER
Dvergflamingoen (Phoenicopterus minor) er det store trekkplasteret i Lake Nakuru NP.  Selv om arten er den mest tallrike av alle flamingoartene med en anslått bestand på to millioner individer, er den alikevel nær ved å være truet.  Dvergflamingoen hekker i størst antall ved Lake Natron i det nordlige Tanzania, men for noen år siuden ble hekking også observert ved Lake Nakuru. Et fåtall lokaliteter for hekking, som i tillegg er truet av menneskelig aktivitet, er årsaken til at arten klassifiseres som "nært truet" av IUCN.

Katastrofen ved Lake Nakuru var nær midt på 1970-tallet da mange individer døde og bestanded ble drastisk redusert. Produksjonen i sjøen falt betydelig og noe var helt galt.  Undersøkelser viste at forurensende utslipp fra byen Nakuru inneholdt tungmetaller som forgiftet fuglene og tok livet av planktonorganismene i sjøen.  Næringskjeden og miljøet ble ødelagt. Nå er imidlertid utslippene renset.  Økosystemet har stabilisert seg og flamingoene har heldigvis kommet tilbake.

HØY VANNSTAND I 2012
Etter uvanlig mye regn i Nakuru-området i første halvdel av 2012, steg vannstanden i Lake Nakuru med 2 meter.  Dette fortynnet det salte vannet i sjøen og gav dårligere grobunn for cyanobakterier som er hovenæringen for flamingoene.  Når flamingoene ikke kunne finne mat nok, migrerte størstedelen av bestanden til Lake Bogoria 100km lenger nord.  Imidlertid førte vannstandsøkningen til at mange andre fuglearter ved lake Nakuru økte kraftig i antall.  Les mer om dette fra Kenya Wildlife Service HER.  Hvordan situasjonen vil utvikle seg i Lake Nakuru, gjenstår å se.  Denne artikelen kommer til å blir oppdatert om dette.

lesser flamingos

lesser flamingo


EN FANTASTISK MANGFOLDIGHET
Flamingoene holder til ved Lake Nakuru for å finne mat.  Gjennom ørsmå kanaler i nebbet filtrerer de plankton fra vannet. I tusenvis flokker de seg langs bredden av Lake Nakuru og lager et fryktelig levend.  Hvis de blir skremt, slik som når en hyene stormer inn i flokken på jakt etter et lett bytte, letter de samtidig i et spektakulært skue.  Da gjelder det å være klar med kameraet.

Sammen med dvergflamingoene finner vi også "stor flamingo" (Phoenicopterus roseus), men i langt mindre antall.  Mens dvergflamingoen har svart nebb og kraftig rosa kropp, en farge som forresten skyldes innhold av pigmenter i planktonorganismene arten spiser, er den store flamingoen nesten helt hvit, har rødt nebb med svart tupp og er betydelig større enn dvergflamingoen. På bilde ovenfor ser du to store flamingoer sammen med en flokk dvergflamingoer.

Mer enn 450 fuglearter er kjent fra Lanke Nakuru. Hvitpelikanene er iøynefallende og svært fotogene.  Av og til tar de seg en flygetur høyt oppe i luften for etter en stund komme seilende inn for landing.  Flokker med storskarv (faktisk samme art som hos oss), gulnebbstorker, kuhegrer, gråhodemåker, nilender og mange små og store vadefugler holder alle til langs bredden av sjøen, og i tretoppene omkring sitter flodørnene. Her kan man gå aldeles amokk med kameraet! Lake Nakuru er da også en svært attraktiv lokalitet for ornitologer og fuglefotografer fra hele verden.


EN SAFARIDAG VED LAKE NAKURU

Det finnes flere lodger og teltlodger omkring Lake Nakuru.  Flamingo Hill Tented Camp er et utmerked sted å bo mindre enn 5 minutter fra parkinngangen. Luksus telt med fullt utrustet med bad og vakre omgivelser der man kan se antiloper og bøfler på slettene omkring campen.

flamingo hill tented campVi starter som vanlig i lysningen og stiller oss først i køen for å komme inn i parken.  Før sola har vist seg over fjellene i øst, er vi ved bredden av sjøen. 

Flamingoene holder et spetakkel uten like og vandrer på rekke frem og tilbake.  Stadig kommer små flokker dmed de elegante fuglene flygende.

Når lyset fra morgensola treffer de rosa flokkene, blir motivet uimotståelig selv om det kan være vanskelig å lage en god komposisjon med så mye fugl i ett og samme motiv.

Det er en god plan å bruke 2-3 timer ved bredden av Lake Nakuru om morgenen og kanskje forflytte seg til 2-3 forskjellige steder ettersom sola stiger på himmelen.

På innsiden av bredden strekker slettene seg innover mot den tette skogen av gul akasia ('Fever Tree' - Acacia xanthophloea).  Her beiter ofte bøfler, hvite nesehorn, flokker med sebraer og impala, og ikke sjelden kan man se Rotchildsjiraffen med sine hvite bein. Ikke glem å se etter spennende motiver mot skogen.  Særlig hvis tåka kommer sigende, noe som skjer relativt ofte, blir akasieskogen svært fotogen.lake nakuru

Før lunsj rekker man en tur rundt sjøen.  Særlige de nordlige deler av Lake Nakuru er interessante siden det her finnes våtmarker der det ofte holder til bøfler sammen med mange interessante vadefugler.lake nakuru

Elers må man holde øyne og ører åpne etter alt mulig liv på vei rundt sjøen.  Her myldrer det av fugl, og har man flaks (og det skal man jo ha på en safari), får man se ett eller flere av de 25 svarte nesehorna som finnes i parken.black rhino

Svart nesehorn har en spiss munn og er aggressivt som fy, i forhold til det hvite nesehornet som har en bred, tverrstilt munn og er relativt fredelig, (men ikke forsøk å gå ut av bilen for å klappe detl:)). 
leopard
Rovdyr finnes det også ved Lake Nakuru. Både løver og leoparder.  I akasiaskogen like ved parkinngangen er det ikke uvanlig å se leoparder, og de fleste guider pleier å avslutte safarirunden med "leopard drive".

Husk imildertid at leoparder ikke er dyr som finnes rundt hver sving i Afrika.  Gjennom filmer og naturserier, kan det lett skapes et inntrykk av at man ser de store kattene nærmest over alt. 

I 2007 møtte vi en svært fustrert amerikaner som kom halsende med jeepen sin på jakt etter alle leopardene han hadde sett fra Lake Nakuru på amerikansk fjernsyn.  Fustrasjonen ble om mulig enda større da vi måtte fortelle at selv om rovdyra finnes her, må man ha tålmodighet og litt flaks for å finne dem.  TV-produsentene gir nok et litt lettvint inntrykk av virkeligheten...

....ikke desto mindre, litt senere så vi leoparden....

Man kan godt bruke hele dagen til safari ved Lake Nakuru og nyte medbrakt lunsj ved Magadifossen. Det vanligste er alikevel å dra hjem til lunsj og ta en ny runde rundt sjøen om ettermiddagen. 

Det er perfekt å avslutte dagen med å nyte utsikten over sjøen fra Baboon Lookout, men pass på kameraet og annet løsøre - her er det bavianer som stjeler!

I løpet av 2-3 dager dekker man hele Lake Nakuru NP. Ha kikkerten klar hele tiden. Pass på å ha nok minnekort og rikelig med kamerastrøm - her er det mye å fotografere og en masse og oppleve!baboon

{jacomment on}

Du er her: Home TRAVEL KENYA: Lake Nakuru NP